Rekrytointi

Osaajille on aina hommia

Toimintamme keskeisiä arvoja ovat aina olleet korkea ammattitaito, luotettavuus ja laatu. Jos olet alan ammattilainen tai sellaiseksi haluava, ystävällisen asiakaspalvelun sisäistänyt, joustava ja motivoitunut henkilö, joka on rehellisesti ylpeä ammatistaan, saatat olla henkilö, jota etsimme joukkomme vahvistukseksi.

 

LUE TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Rekrytointi

Olemme jo vuodesta 1959 alkaen houkutelleet palvelukseemme henkilöitä, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin. Vastineeksi maksamme kilpailukykyisen palkan ja koulutamme henkilöstöämme ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi. Haluamme muutenkin olla hyvä työnantaja.

Henkilöstöpolitiikkamme on avointa ja vaikka suhdanteet vaikuttavat meihinkin, pidämme kiinni hyvistä työntekijöistä. Monet nuorena palvelukseemme astuneet ammattilaiset ovat kymmeniä vuosia myöhemmin jääneet meiltä pitkän työsuhteen päätteeksi ansaitulle eläkkeelle.

Ikäjakauma ja ammattitaitovaatimukset

Henkilöstöömme kuuluu nykyisin n. 130 sähköalan ammattilaista ja työntekijöidemme keski-ikä on noin 43 vuotta. Osa meistä on parikymppisiä ja vasta koulunsa päättäneitä, osa taas yli kuusikymppisiä senioreita ja osa tältä väliltä.

Koulutamme itse myymälöidemme henkilökunnan. Työtehtäviimme sopii kaupallinen, heikkovirta-, tietoliikenne- tai vaikkapa kodinkonekorjaajan pohjakoulutus. Tärkeintä on aito kiinnostus tietoliikenne- ja kodinkonetekniikkaan sekä halu palvella asiakkaitamme.

Urakointi- ja huoltopalvelumme työllistävät sähkö-, instrumentti- ja RTV-asentajia sekä eri sähköalojen insinöörejä ja teknikoita. Meillä oman paikkansa löytävät niin ahkerat puurtajat kuin aktiivisesti uudenlaisiin haasteisiin pyrkivät henkilöt – ihmiset, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin.

Henkilöstötoiminta

Paikallis-Sähkössä arvostetaan senioreita ja heitä tuetaan jaksamaan työelämässä mm. erilaisin työaika- ja osa-aikaeläkejärjestelyin ja tarjoamalla heille mahdollisuuksien mukaan sellaisia työtehtäviä, joissa heidän kokemustaan voidaan hyödyntää parhaiten tai mahdolliset fyysiset rajoitteet huomioida.

Nuorempien työntekijöiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen esim. erilaisia jousto- tai muita työaikajärjestelyjä tekemällä suhtaudumme myös positiivisesti.

Huolehdimme henkilöstömme vireydestä ja työkunnosta tukemalla erilaisia liikunta- ja kulttuuriharrasteita.

Paikallis-Sähkössä toimii myös aktiivinen henkilökuntakerho Sählinki, joka järjestää vuosittain matkoja lähelle ja kauas sekä erilaisia liikunta-, erä- ja muita yhteisiä tapahtumia.