Talvivaaran nikkelikaivos

Talvivaaran nikkelikaivos

Vesien neutralointiprojekti prosessi- ja automaatioasennukset, 2013
Sekundääri puhallinrakennus prosessi- ja rakennussähköistys 2013
SK10 ja PKP 10 projekti, prosessi- ja automaation sähköistysurakat, 2010
Rakennussähköistysurakat 24 kohdetta alueella, yht. n. 46 700 m2 648 600 m2, 2007-2011
Kaivosalue:
Kaivoskorjaamo
Pesupaikka
Kaivoskonttori
Yhteensä noin 5 200 m2 64 800 m3

Tehdasalue:

Kairasydänvarasto
Pumppaamot 12 kpl
Valvomo
Vedenkäsittely
Happitehdas
Säiliön valmistus- ja varastohalli
Vetytehdas
Propaanivarasto
Rikin Varastointi ja Sulatus
Rikkivetytehdas
Saostusreaktorit
Raudan Saostus
Sakeutus
Suodatus
Kalkkikivialue
Tuotevarasto
Varastosäiliöalue
Portti ja Paloasema
Korjaamo
Toimisto
Paineilma-asema
Yhteensä noin 41 500 m2 583 800 m3
Kohteiden rakennussähköistysurakat valmistuneet pääosin vuonna 2008.

www.talvivaara.com

Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, Itä-Suomessa noin 35 km. Kajaanista. Talvivaaran esiintymät, Kuusilampi ja Kolmisoppi, muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista ja Talvivaaran malmi soveltuu hyvin avolouhintaan.