Mondo Minerals

Mondo Minerals

Vuonos Outokumpu
Mondo Expansion projekti, prosessi ja automaatioasennukset
valmis 2015

Sotkamon tehdas
Kompressoriasema
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt
• tilavuus 4820 m3
• kerrosala 837 m2
• valmis 2007
Rakeistamon laajennus
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt
• valmis 2007
Malmimurskeen välivarasto
• valmis 2006
• kerrosala 2 820 m2
• tilavuus 38 100 m3
Malmin syöttösiilorakennus
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt
• valmis 2006
• kerrosala 482 m2
• tilavuus 4 225 m3
Malmin hienomurskaamo
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt
• valmis 2006
• kerrosala 631 m2
• tilavuus 5 000 m3
Rikastamon laajennuksen rakennussähköistys
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt
• valmis 2006
• kerrosala 2 625 m2
• tilavuus 26 880 m3
AFG 1 -projekti v. 2005
• prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt

www.mondominerals.com

Mondo Minerals on talkkiin erikoistunut kaivosyhtiö. Se on maailman toiseksi suurin talkin tuottaja. Mondo Mineralsilla on talkkilouhoksia Sotkamossa ja Polvijärvellä sekä toimintaa myös Hollannissa ja Saksassa.