Lisää referenssikohteitamme

.

Lisää referenssikohteitamme

Talvivaara Oy:n nikkelikaivos
Vesien neutralointiprojekti prosessi- ja automaatioasennukset, 2013
Sekundääri puhallinrakennus prosessi- ja rakennussähköistys, 2013
Rakennussähköistysurakat 24 kohdetta alueella yht. n. 46 700 m2 648 600 mTalvivaara, 2001-2010
SK10 ja PKP10 -projekti, prosessi- ja automaatiosähköistysurakat, 2010

Kylylahti Copper Oy
Luikonlahden rikastamon prosessi- ja automaation asennusurakka, 2012

UPM Kymmene Oyj
OTZO8-projekti, Kajaani, 2008
Liitu -projekti, Kajaani, 2007
Pauli35 -projekti, Kajaani, 2006
Paperitehtaan prosessisähköistysprojektit: Hila 2001, Rela 1999, Kuorimo 1997

Mondo Minerals, Sotkamon tehdas
Kompressoriasema, rakeistamon ja  kuivaamon laajennus
(prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt)
Sotkamo, 2007
Rikastamon laajennus ja malmin käsittely sekä sähkönjakelun (6-20kV) uusinta (prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt)
Sotkamo, 2006
AFG-projekti (prosessi- ja rakennussähköistys sekä instrumentointityöt)
Sotkamo, 2005

Kainuun Voima Oy
Koivukosken ja Ämmänkosken ja E.ON Pyhännänkosken vesivoimalaitosten prosessi- ja rakennussähköistysurakat, 2010
Turvevoimalaitoksen prosessi- ja rakennussähköistys toteutussuunnitteluineen
(240 MW), Kajaani
Koivukoski 3 -tunnelivesivoimalan prosessi- ja rakennussähköistys, Kajaani
KAVO 2 vara- ja huippukattilaprojekti, 1999

Valio Oulun meijeri tuoteterminaali, 2012

Evox Rifa Oy
tuotantotilojen laajennus (n. 3700 m2)
Suomussalmi, 2005

Incap Furniture
Kärsämäen tehdas (17 400 m2), 2002

Kiinteistö Oy Telemetriatalo
Tracker Oy
Tuotanto-ja toimistotilat
Kerrospinta-ala 1 460 m²
Tilavuus 5 730 m²
Valmistui joulukuussa 2000
Laajennus valmistui joulukuussa 2005
http://www.tracker.fi

Scanfill Oy:n laajennus
Oulu (5700m²), 2000, Scanfill Oy

Elektrobitin laajennus
(1000m²), 2002, Kajaanin Teknologiakeskus Oy

Biohit Oyj tuotantotilat
Biohit Oyj, Kajaani, 2000

Kapro-projekti
Finnminerals Oy, Sotkamon tehdas

Yhtyneet paperitehtaat Oy
Paperitehtaan SC-linjan saneeraus
Paperitehtaan laboratorio
Kuitu 1994
Pakka 1995
Ajettavuus 1995
Jätevedenpuhdistamon laajennus
Yhtyneet paperitehtaat Oy, Kajaani

Tukki -95 -projekti

Yhtyneet Sahat Oy, Kajaani

Kajaanin vedenhankintajärjestelmän sähköistys ja instrumentointi Kajaanin kaupunki

Lämpövoimalaitos
Kuhmon Lämpö Oy

Saha, Kuhmo Oy