Käyttöehdot

 

Käyttöehdot

Paikallis-Sähkö Oy:n ylläpitämiin, osoitteessa www.paikallis-sahko.fi sijaitseviin internetsivuihin (jäljempänä ”Sivut”) sovelletaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan ehtoja avaamalla jonkin www.paikallis-sahko.fi -verkkopalvelun Sivun. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.

www.paikallis-sahko.fi -verkkopalvelun Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Paikallis-Sähkö Oy:n tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaisesta käyttöä varten.

www.paikallis-sahko.fi -verkkopalvelun Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Paikallis-Sähkö Oy ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Paikallis-Sähkö Oy ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Paikallis-Sähkö Oy ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Paikallis-Sähkö Oy ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Käyttäjällä voi olla Sivujen kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin sivuihin, palveluihin tai sisältöön, jonka käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä. Paikallis-Sähkö Oy ei ota minkäänlaista vastuuta niiden sivujen/Sivujen sisällöstä, joihin on linkkiyhteys www.paikallis-sahko.fi -verkkopalvelun kautta ja/tai jotka on tehty jonkun muun kuin Paikallis-Sähkö Oy:n toimesta.

Paikallis-Sähkö Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.