Lapin Sähkösuunnittelu

Paikallis-Sähkön arvot

  • Ammattitaito
  • Luotettavuus
  • Inhimillisyys
  • Ympäristö

Lapin Sähkösuunnittelu

Suunnittelu

Tarjoamme suunnittelu-, konsultointi- ja työmaavalvontapalveluita. Toimintaamme sisältyvät myös Fidelix-taloautomaation ja teollisuuden kappaleautomaatiojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävät sekä sähköisten data-, viestintä- ja turvajärjestelmien suunnittelupalvelut. Lisäksi teemme energiakatselmuksia, sähkön laadun mittauksia sekä erilaisten sähköjärjestelmien kustannusarvioita. Suunnittelukohteinamme ovat mm.:

* Julkiset rakennukset:

– koulut
– virastotalot
– sairaalat ja terveyskeskukset
– vanhus- ja vammaistyön palvelurakennukset
– kirjastot
– kirkot ja seurakuntatalot
– liikuntatilat ja urheilukentät

* Liike – ja toimistotilat:

– Ravintolat ja majoitusrakennukset
– Teollisuuden tuotantotilat ja -järjestelmät
– Sähkönjakelujärjestelmät

* keskijännitekojeistot * 10/20 kV:n muuntamot
* Asuintalot ja lomarakennukset

Olemme Tukesin hyväksymä paloilmoitinliike ja Motivan hyväksymä energiakatselmoija